Profil

Nama                                    : Mulyanah

tempat, dan tanggal lahir : Pekalongan, 21 Oktober 1997

Alamat                                  : Ds. Curug Kec. Tirto Kab. Pekalongan

Anak ke                                 : 2

Hobi                                      : Dengerin Musik Qosidah dan Pop

Riwayat Pendidikan           : 1. MI Salafiyah, Lulus 2010

2. MTs Isthifaiyah Nahdhiyah Banyurip Ageng, Lulus 2013

3. MAN 2 Pekalongan, 2016

4. UIN Walisongo Semarang Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam,                                                             2016-sekarang

 

Iklan